Surfire jongerencoaching

(In- en uitsluit criteria)

Hieronder vind je in het kort of het Surfire programma passend is voor je. Er zijn situaties waarbij Surfire niet passend is voor jou. Dit kan zijn omdat we niet de benodigde expertise in huis/ hebben en we niet kunnen aansluiten bij wat jij nodig hebt

Surfire is passend voor jou als:

 • Je leeftijd is 14 t/m 24 jaar.
 • Je bent vastgelopen en komt er zelf niet meer uit, door bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, spanning, angst, ADHD, ASS (autisme), opstandig gedrag, sociale isolatie, gezagsproblemen, obsessie voor gamen,  vervroegde schoolverlating etc.
 • Je wilt actief aan de slag om aan jezelf te werken.

Surfire is niet passend voor jou als:

 • Je (nog) niet gemotiveerd genoeg bent om aan jezelf te werken of als jouw ouders en /of verzorgers niet in staat zijn of niet gemotiveerd zijn om samen te werken bij jongeren tot 18 jaar. (dus ook bij gedeeld gezag verwachten wij ook dat ouders in staat zijn om samen te werken)
 • Er sprake is van lichamelijk- of een verstandelijke handicap of als meedoen aan outdoor activiteiten niet verstandig is of wordt afgeraden door je lichamelijke gezondheid of conditie.
 • Een primaire verslaving je ontwikkeling in de weg staat.
 • Er sprake is van acute- of ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie of behandeling noodzakelijk is.
 • Er sprake is van onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van jezelf, mede deelnemers en begeleiding. Hierbij valt te denken aan (zeer) agressief-, suïcidaal- of wegloopgedrag of actieve psychoses.
 • Er sprake is van ernstige problematische gezinsomstandigheden zoals; verwaarlozing, verslaving, mishandeling. Deze klachten en problemen vallen in eerste instantie onder de verantwoording van o.a. Jeugdbescherming.
 • Er geen toestemming is van gemeente of andere bevoegde instantie of als er geen akkoord is voor financiering van je traject.

Als er redenen zijn om van bovenstaande af te wijken zal dit goed met alle belanghebbende worden besproken en zullen waar nodig passende afspraken worden gemaakt.

Surfire kan de zorgovereenkomst van een deelnemer die reeds in zorg is beëindigen als:              

 • Er sprake is van onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van jezelf, mede deelnemers en begeleiding. Hierbij valt te denken aan (zeer) agressief-, suïcidaal- of wegloopgedrag of actieve psychoses. Of als je betrokken bent bij geweld, ongewenste intimidaties.
 • Het meedoen aan outdoor activiteiten niet verstandig is of wordt afgeraden door je lichamelijke- of psychische gezondheid of conditie.
 • Door het niet nakomen van afspraken of het niet begeleidbaar opstellen waardoor verantwoorde begeleiding niet meer gegarandeerd kan worden.
 • Er geen toestemming meer is van gemeente of andere bevoegde instantie of als er geen akkoord meer is voor financiering van je traject.