Surfire jongerencoaching

Surfire is er voor de jongere in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar.

Hierbij gaat het primair om jongens met weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, angst, ADHD, ASS (Autisme), opstandig gedrag, sociale isolatie, gezagsproblemen, obsessie voor gamen,  vervroegde schoolverlating etc.

Er zijn situaties waarbij Surfire niet geschikt is voor jou. Dit kan zijn omdat we niet de benodigde expertise in huis hebben en we niet kunnen aansluiten bij wat jij nodig hebt.

Dit kan zijn als:

  • Je (nog) niet gemotiveerd genoeg bent om aan jezelf te werken of als ouders en /of verzorgers niet in staat zijn of niet gemotiveerd zijn om samen te werken bij jongeren tot 18 jaar. (dus ook bij gedeeld gezag verwachten wij dat ouders in staat zijn om samen te werken)
  • Er sprake is van lichamelijk- of een verstandelijke handicap of als meedoen aan outdoor activiteiten wordt afgeraden door je lichamelijke gezondheid of conditie.
  • Een primaire verslaving je ontwikkeling in de weg staat.
  • Er sprake is van acute- of ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie of behandeling noodzakelijk is.
  • Er sprake is van onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van jezelf, mede deelnemers en begeleiding. Hierbij valt te denken aan (zeer) agressief- of su├»cidaal gedrag.
  • Er sprake is van ernstige problematische gezinsomstandigheden zoals; verwaarlozing, verslaving, mishandeling. Deze klachten en problemen vallen in eerste instantie onder de verantwoording van o.a. Jeugdbescherming.
  • Er geen toestemming is van gemeente of andere bevoegde instantie of er geen akkoord is voor financiering van je traject.

Als er redenen zijn om van bovenstaande af te wijken zal dit goed met alle belanghebbende worden besproken en zullen waar nodig passende afspraken worden gemaakt.

Versie: 12-01-2023