Surfire jongerencoaching

Over Ons

Surfire biedt een intensief en actief Jongerenprogramma aan voor de jongere die wil groeien. We zijn gericht op leren door ervaring, persoonlijke aandacht, ontwikkeling en resultaat en werken in kleine groepjes. Samen werken we aan zelfvertrouwen, structuur en vaardigheden die de jongere kracht geven en echt verder brengen.

Surfire jongerencoaching

Missie van Surfire

– Jongeren basisvaardigheden meegeven waar ze echt verder mee komen door middel van een actief en intensief Jongerenprogramma dat gericht is op ervaring, leiderschap, persoonlijke aandacht, ontwikkeling en resultaat.

– Wij geloven dat problemen vroegtijdig en grondig aangepakt kunnen worden, zodat onherstelbare schade beperkt wordt, trajecten korter zijn en geld bespaard wordt.

Surfire jongerencoaching

Team

Jacko Huisman

Ik ben Jacko Huisman, jongerencoach en ben graag buiten actief bezig en geloof ook dat we gemaakt zijn om lekker buiten bezig te zijn. Het gedrag van mensen heeft mij altijd gefascineerd en de rode draad voor mij is om mensen te verbinden en te zoeken naar de drijfveer waardoor mensen in beweging komen. Ik […]

Ik ben Jacko Huisman, jongerencoach en ben graag buiten actief bezig en geloof ook dat we gemaakt zijn om lekker buiten bezig te zijn. Het gedrag van mensen heeft mij altijd gefascineerd en de rode draad voor mij is om mensen te verbinden en te zoeken naar de drijfveer waardoor mensen in beweging komen. Ik geloof dat iedereen meer kan als dat hij of zij denkt en vindt het mooi om mensen te motiveren hun eigen grenzen te verleggen en te laten groeien in zelfvertrouwen. Jarenlang heb ik met allerlei mensen gewerkt, leidinggegeven en me beziggehouden met allerlei projecten.  Vooral de begeleiding van jongeren, in hun soms turbulente periode naar de volwassenheid, vind ik geweldig. Ik hou van pionieren, aanpakken, actief bezig zijn en van resultaat. Uit ervaring weet ik dat beweging, in de buitenlucht zijn en het aanleren van nieuwe vaardigheden in een nieuwe omgeving een enorme positieve invloed hebben op ons gedrag en leervermogen. Jongeren echt ondersteunen door oprechte aandacht en goede bagage mee te geven voor het leven daar ga ik helemaal voor.

Surfire jongerencoaching

Waarom Surfire

Surfire is er helemaal voor de jongere. Door de brede ervaring op allerlei gebieden, kunnen we de jongere voorzien van de juiste Life-skills. Naast stoere activiteiten zorgen we ook dat het vooral gezellig is met elkaar.

Aandacht

Iedereen is waardevol en uniek. Wij geven iedereen onvoorwaardelijke aandacht zonder vooroordeel. Door met kleine groepjes te werken kunnen we veel individuele aandacht geven.

Relatie

De tocht van het leven doe je niet alleen en relaties zijn belangrijk. Soms kan je wat hulp gebruiken en soms help je weer anderen. Een goede communicatie is daarbij essentieel.

Actief

Verandering gaat niet vanzelf en vereist een actieve houding. Ons Jongerenprogramma is actief en intensief, waardoor fysieke en mentale weerbaarheid verbetert en allerlei basisvaardigheden voor nu en later worden aangeleerd.

Resultaat

We houden van duidelijkheid en resultaat. Het doel is leiderschap, waardoor je uiteindelijk zelfstandig en vol zelfvertrouwen jezelf en je omgeving kan leiden.

Avontuur

Nieuwe ervaringen opdoen is een avontuur. We zorgen voor nieuwe ervaringen in een avontuurlijke omgeving en leren de jongere omgaan met nieuwe ervaringen.

Respect

We werken aan respect en vertrouwen. Bij ons zijn jongeren niet zielig, geen slachtoffer geen probleemjongere of patiënt, maar actieve deelnemers die werken hun toekomst.

Surfire jongerencoaching
Surfire jongerencoaching

Achtergrond informatie

De rode draad in het Jongerenprogramma van Surfire is “Ervarend leren”. Anders gezegd “learning by doing” of leren door te doen. Dit proces doorlopen alle mensen bewust of onbewust bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hoe fietsen gaat, weet je door te kijken naar de voorbeelden om je heen, maar echt leren fietsen leert iemand niet door op de bank te blijven zitten, maar alleen door het te doen en te ervaren met vallen en opstaan.

Competentiegericht

Verder kijken we vooral naar wat iemand wel kan, en waar iemand wel goed in is. We focussen ons vooral op het ontwikkelen van iemands kwaliteiten. Door te werken aan kleine succeservaringen wordt het zelfvertrouwen weer opgebouwd en wordt negatief gedrag omgebogen naar positief gedrag.

Kwaliteit

Vooraf bespreken we wat jou doelen zijn en leggen dat vast in een ontwikkelplan. Periodiek zullen we de vorderingen met jou, je ouders of begeleiders bespreken. We gaan voor resultaat en onze stelling is dat “niks doen” geen optie is en nergens toe leidt. Het Surfire team is opgebouwd uit mensen met een brede ervaring en de Surfire trajecten staan onder begeleiding van SKJ geregistreerde zorg professionals.

Veiligheid

Veiligheid en betrouwbaarheid vinden wij erg belangrijk. Om kwaliteit, aandacht en veiligheid te borgen, kijken we wie bij elkaar past en houden we de groepen klein. Wij zorgen altijd voor de veiligheid van de jongeren door betrouwbare materialen, duidelijke instructies en voldoende ervaren begeleiding.


Onze thuisbasis is Gouda en onze werklocatie is vooral buiten. We werken samen met verschillende partijen, waar we gebruik mogen maken van elkaars locatie. Van te voren is altijd duidelijk waar we heen gaan, wie er mee gaat en wanneer je thuis bent.


Door intensief betrokken te zijn met vastgelopen en ontspoorde jongeren kreeg ik steeds meer het gevoeld dat dit anders kon. Meer aandacht en meer resultaat. De drive hier wat aan te doen en zelfstandig iets moois op te zetten om jongeren echt verder te helpen is de aanzet voor het starten van Surfire. Uit ervaring weet ik dat iedere jongere kwaliteiten heeft en ergens een snaar heeft om gemotiveerd te worden.

Nu gaat er vaak meer energie en geld op in het proces rond de zorg en school, dan in de persoon die zorg nodig heeft. Trajecten van een paar jaar kunnen zomaar variëren van tienduizenden euro’s tot enkele honderdduizenden euro’s. Ieder mens is onbetaalbaar, maar de budgetten die hier in omgaan worden kunnen mijns inziens beter besteed worden met betere resultaten.

Daarnaast geloof ik niet dat mensen beter worden tussen 4 muren of door maar te blijven praten of te blijven hangen op een bank in een instelling.

Verder is er in mijn beleving te weinig samenwerking in degelijke trajecten tussen zorg, netwerk, school en of bedrijfsleven.

Ontspoorde jongeren hobbelen soms in intensieve trajecten van instelling naar instelling en kunnen zomaar in contact komen met tientallen professionals zoals begeleiders, mentoren, gedragswetenschappers, psychologen, psychiaters, jeugd- en gezin begeleiders, advocaten, rechters, politie, leraren etc., die ook allemaal weer wat vinden. Niemand die echt regie heeft op het gehele traject. Ondanks al deze contacten voelen de jongeren zich vaak eenzaam en niet begrepen en gaan zich vaak nog meer afzetten en nog meer risicogedrag vertonen. Hierdoor moet er nog zwaardere “zorg” ingezet worden en zijn instanties vaak ten einde raad of moet een rechter een jongere soms uiteindelijke doorverwijzen naar jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg). Veel jongeren ervaren jeugdzorgplus als straf en het regime in de gesloten setting is vergelijkbaar met een gevangenis. Jongeren horen wat ons betreft niet thuis in een jeugdzorgplus is onze visie.

Daarnaast krijgen jongeren vaak diagnoses die niet kloppen of fout zijn, en krijgen labels opgeplakt die ze in een hokje plaatsen en waar ze zichzelf soms ook naar gaan gedragen.

Om de jongere weer “tam” te maken, krijgen jongeren vaak medicijnen met ernstige bijwerkingen en leren hierdoor nog steeds niet om te gaan met eigen emoties en gedrag.

Door vroeg en resultaatgerichte zorg in te zetten, wordt veel leed voorkomen bij zowel de jongere, bij de familie en de maatschappij.

Jongeren zijn flexibel en energiek en hebben nog een heel leven voor zich. Ons in zetten om deze jongeren en familie verder te helpen is onze grote drive.

Samengevat:

  • Te weinig stoere trajecten
  • Voor jongens te veel vrouwelijke benadering
  • Huidige trajecten kosten veel geld
  • Te weinig resultaat en trajecten kunnen korter
  • Te weinig regie en te veel wisselingen voor zorgbehoevende
  • Weinig samenwerking tussen zorg, onderwijs, bedrijfsleven
  • Veel verkeerde labels en stigma’s
  • Te lang en te veel medicijnen


Ons leven speelt zich steeds meer af in een comfortabele en voorspelbare binnenomgeving. Digitale relaties en amusement zijn onder handbereik en belemmeren vaak contact met de echte tastbare wereld. Zelfvertrouwen en voldoening groeien door zelf te doen en te ervaren en dit leren jongeren niet op internet of Socialmedia. Gemak lijkt een doel geworden en veel wensen liggen zonder (fysieke) inspanning binnen handbereik. Zolang mensen in hun comfortzone blijven, ervaren ze gemak en veiligheid, maar precies die comfort belemmert uiteindelijk ook vaak ontwikkeling en houdt ze vast in oude patronen.

prestatiedruk

Niet alledaagse leerervaringen laten mensen groeien en sterker worden. Vaak worden jongeren overdreven beschermd en mogen geen tegenslagen of teleurstellingen ervaren, terwijl de prestatiedruk is toegenomen. Veel onzekerheid en angst is hiervan het gevolg. Weerbaarheid en voldoening kunnen niet worden gegeven, maar moeten worden verdiend door het overwinnen van tegenslagen, teleurstellingen en fysieke inspanning. Buitenactiviteiten roepen op tot actie en bewegen. Daarnaast is er in een buitenomgeving minder afleiding en meer rust.

natuurlijke barrières

Het overwinnen van natuurlijke barrières en uitdagingen geeft jongeren een gevoel van voldoening en zelfvertrouwen die ze vaak niet eerder hebben ervaren. Tijdens buitenactiviteiten worden groeps- en individueel gedrag snel zichtbaar. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat beweging het leer- en communicatie proces bevorderd en verander processen sneller gaan.


Surfire werkt veel buiten in de natuur. Het idee om buiten aan herstel te werken wordt ook wel “Wildernis therapie”, “Culture Shock Therapy”,  “Adventure Therapie” genoemd. Dit is niet nieuw, maar nog steeds actueel. Door jongeren uit hun comfortabele thuisomgeving te halen en te brengen in een omgeving waar de regels en omgeving anders zijn, wordt een zgn. “Culture Shock” veroorzaakt. Alles wat vanzelfsprekend was, is verdwenen.

Hierdoor heeft de jongere minder controle en ontstaat de mogelijkheid om aan verandering te werken en kan de deelnemer naar zich zelf leren kijken zonder invloeden van buitenaf. Dit is een goede setting voor groei. Elke dag buiten is anders, het landschap is anders, het weer veranderd etc. De natuur is de zuiverste omgeving waar jongeren hun verdediging laten varen, doel vinden en de weg terug te vinden naar zichzelf en familie. Buiten werken we hard aan vaardigheden die ook overdraagbaar zijn naar het “normale leven”. Inzicht alleen is niet genoeg. Jongeren hebben daadwerkelijke vaardigheden en ervaring nodig om de spanning en verwachting van het leven het hoofd te bieden.

Deelnemers aan ons Jongerenprogramma hebben buiten meer aandacht voor het proces, ontwikkelen nauwere en sterkere relaties met personeel en collega’s en krijgen daardoor sneller inzicht in (ongezond) gedrag. Dit wordt verder ondersteund door het overwinnen van de natuurlijke uitdagingen die we tegenkomen en de voldoening die we bereiken door het actieve proces.


Wij werken vanuit een christelijke geloofsovertuiging en geven daar inhoud aan door oprechte aandacht, respect en liefde zonder veroordeling of vooroordeel. Ieder mens is waardevol en we nemen iedereen serieus. Hopeloze mensen bestaan niet, en we geloven dat God van ons weet en een plan met ons heeft. Iedere jongere is welkom bij Surfire, ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging.