Surfire jongerencoaching

Door intensief betrokken te zijn met vastgelopen en ontspoorde jongeren kreeg ik steeds meer het gevoeld dat dit anders kon. Meer aandacht en meer resultaat. De drive hier wat aan te doen en zelfstandig iets moois op te zetten om jongeren echt verder te helpen is de aanzet voor het starten van Surfire. Uit ervaring weet ik dat iedere jongere kwaliteiten heeft en ergens een snaar heeft om gemotiveerd te worden.

Nu gaat er vaak meer energie en geld op in het proces rond de zorg en school, dan in de persoon die zorg nodig heeft. Trajecten van een paar jaar kunnen zomaar variëren van tienduizenden euro’s tot enkele honderdduizenden euro’s. Ieder mens is onbetaalbaar, maar de budgetten die hier in omgaan worden kunnen mijns inziens beter besteed worden met betere resultaten.

Daarnaast geloof ik niet dat mensen beter worden tussen 4 muren of door maar te blijven praten of te blijven hangen op een bank in een instelling.

Verder is er in mijn beleving te weinig samenwerking in degelijke trajecten tussen zorg, netwerk, school en of bedrijfsleven.

Ontspoorde jongeren hobbelen soms in intensieve trajecten van instelling naar instelling en kunnen zomaar in contact komen met tientallen professionals zoals begeleiders, mentoren, gedragswetenschappers, psychologen, psychiaters, jeugd- en gezin begeleiders, advocaten, rechters, politie, leraren etc., die ook allemaal weer wat vinden. Niemand die echt regie heeft op het gehele traject. Ondanks al deze contacten voelen de jongeren zich vaak eenzaam en niet begrepen en gaan zich vaak nog meer afzetten en nog meer risicogedrag vertonen. Hierdoor moet er nog zwaardere “zorg” ingezet worden en zijn instanties vaak ten einde raad of moet een rechter een jongere soms uiteindelijke doorverwijzen naar jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg). Veel jongeren ervaren jeugdzorgplus als straf en het regime in de gesloten setting is vergelijkbaar met een gevangenis. Jongeren horen wat ons betreft niet thuis in een jeugdzorgplus is onze visie.

Daarnaast krijgen jongeren vaak diagnoses die niet kloppen of fout zijn, en krijgen labels opgeplakt die ze in een hokje plaatsen en waar ze zichzelf soms ook naar gaan gedragen.

Om de jongere weer “tam” te maken, krijgen jongeren vaak medicijnen met ernstige bijwerkingen en leren hierdoor nog steeds niet om te gaan met eigen emoties en gedrag.

Door vroeg en resultaatgerichte zorg in te zetten, wordt veel leed voorkomen bij zowel de jongere, bij de familie en de maatschappij.

Jongeren zijn flexibel en energiek en hebben nog een heel leven voor zich. Ons in zetten om deze jongeren en familie verder te helpen is onze grote drive.

Samengevat:

  • Te weinig stoere trajecten
  • Voor jongens te veel vrouwelijke benadering
  • Huidige trajecten kosten veel geld
  • Te weinig resultaat en trajecten kunnen korter
  • Te weinig regie en te veel wisselingen voor zorgbehoevende
  • Weinig samenwerking tussen zorg, onderwijs, bedrijfsleven
  • Veel verkeerde labels en stigma’s
  • Te lang en te veel medicijnen

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws, komende activiteiten en als eerste op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!