Surfire jongerencoaching

Door intensief betrokken te zijn met vastgelopen en ontspoorde jongeren kreeg ik steeds meer het gevoeld dat dit anders kon. Meer aandacht en meer resultaat. De drive hier wat aan te doen en zelfstandig iets moois op te zetten om jongeren echt verder te helpen is de aanzet voor het starten van Surfire. Uit ervaring weet ik dat iedere jongere kwaliteiten heeft en ergens een snaar heeft om gemotiveerd te worden.

Nu gaat er vaak meer energie en geld op in het proces rond de zorg en school, dan in de persoon die zorg nodig heeft. Trajecten van een paar jaar kunnen zomaar variëren van tienduizenden euro’s tot enkele honderdduizenden euro’s. Ieder mens is onbetaalbaar, maar de budgetten die hier in omgaan worden kunnen mijns inziens anders besteed worden met betere resultaten.

Daarnaast geloof ik niet dat mensen beter worden tussen 4 muren, door maar te blijven praten of te blijven hangen op een bank in een instelling.

Verder is er in mijn beleving te weinig samenwerking in dergelijke trajecten tussen zorg, netwerk, school en of bedrijfsleven.

Ontspoorde jongeren hobbelen soms in intensieve trajecten van instelling naar instelling en kunnen zomaar in contact komen met tientallen professionals zoals begeleiders, mentoren, gedragswetenschappers, psychologen, psychiaters, jeugd- en gezin begeleiders, advocaten, rechters, politie, leraren etc., die ook allemaal weer wat vinden. Vaak ontbreekt de echte regie op het gehele traject. Ondanks al deze contacten voelen de jongeren zich vaak eenzaam en niet begrepen en gaan zich vaak nog meer afzetten en nog meer risicogedrag vertonen. Hierdoor moet er vaak nog zwaardere “zorg” ingezet worden en zijn instanties vaak ten einde raad of moet een rechter een jongere soms uiteindelijk doorverwijzen naar jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg). Veel jongeren ervaren jeugdzorgplus als straf en het regime in de gesloten setting is vergelijkbaar met een gevangenis. Jongeren plaatsen is wat ons betreft geen optie.

Daarnaast krijgen jongeren regelmatig diagnoses die niet kloppen of fout zijn. Door deze labels voelen de jongeren zich vaak apart en in een hokje geplaatst, waarbij ze zichzelf soms hiernaar gaan gedragen.

Om de jongere weer “tam” te maken, krijgen jongeren vaak medicijnen met ernstige bijwerkingen en leren hierdoor nog steeds niet om te gaan met eigen emoties en gedrag.

Door vroeg en resultaatgerichte zorg in te zetten, kan veel leed voorkomen worden bij zowel de jongere, familie en in de maatschappij.

Jongeren zijn flexibel en energiek en hebben nog een heel leven voor zich. Ons in zetten om deze jongeren en familie verder te helpen en te laten groeien is onze grote drive. Versie: 12-01-2023

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws, komende activiteiten en als eerste op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!